Maasvlakte 2

Maasvlakte 2

Contact details

Properties

GebiedMaasvlakte 2

Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Meer en meer goederen reizen via Rotterdam; steeds meer bedrijven willen zich hier vestigen. Het huidige haven- en industriegebied raakt echter snel vol. De verwachting is dat rond 2012 - 2014 geen grote terreinen meer beschikbaar zijn. Om ook in de toekomst aan de stijgende vraag te voldoen en daarmee de leidende rol te blijven vervullen is uitbreiding noodzakelijk. Doet de haven dat niet dan is de kans groot dat rederijen Rotterdam in de toekomst links laten liggen. Daarom de noodzaak om Maasvlakte 2 aan te leggen. De bouw start in 2008, zodat in 2013 de eerste containers over de kade kunnen.

Maasvlakte 2 sluit direct aan op de huidige Maasvlakte en bij de vele verbindingen met het Europese achterland. Met Maasvlakte 2 ontstaat een nieuwe toplocatie in het hart van de Europese markt met 1.000 hectare terrein voor diepzeegerelateerde containeroverslag, distributie en chemie. Deze sectoren hebben veel belang bij de bedrijfsterreinen aan diep vaarwater van Maasvlakte 2. Nergens anders in Europa kunnen straks de allergrootste zeeschepen 24 uur per dag terecht.

Om ook in de toekomst de leidende rol als belangrijkste Europese haven te blijven vervullen is uitbreiding noodzakelijk. Daarom is direct ten westen van het huidige haven- en industriegebied in de Noordzee een nieuwe Europese toplocatie voor havenactiviteiten en industrie gecreëerd. Daarmee kan de haven vooruit. Zonder deze havenuitbreiding is de kans groot dat rederijen Rotterdam in de toekomst links laten liggen.

Met de aanleg van Maasvlakte 2 ontstaat een hoogwaardige toplocatie in het hart van de Europese markt. Maasvlakte 2 omvat straks netto 1.000 hectare bedrijfsterrein, direct gelegen aan diep vaarwater. De uitbreiding van de haven met Maasvlakte 2 gaat hand in hand met de realisatie van natuur-en leefbaarheidsprojecten in Rijnmond. Hiermee scheppen we ruimte in de haven en in de regio, zowel voor bedrijven als voor de natuur en een prettige leefomgeving.